Κατασκευή: Εξ’ ολοκλήρου χάλυβας

 

Διαστάσεις

Εξωτερικές : ( Μ x Π x Υ)  6,058 mm x 2440 mm x 2,590 mm

Εσωτερικές : ( Μ x Π x Υ)  5,867 mm x 2350 mm x 2,390 mm

Άνοιγμα πόρτας: (Π x Υ)  2,220 mm x 2,280 mm

Max.Μικτό βάρος : 30,480kg

Μαx.Ωφέλιμο φορτίο :  28,100kg

Απόβαρο:  2,330 kg

Χωρητικότητα:32,5 m3