Η Globus Container παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς για πλήρη container (Full Container Load) και Groupage φορτία (Less Container Load) ανά τον κόσμο.

Το εξειδικευμένο στις θαλάσσιες μεταφορές προσωπικό μας και το πλήθος των ανταποκριτών μας στο εξωτερικό διασφαλίζει ομαλή μεταφορά, ενημέρωση για τη πορεία αυτής και συνεχή παρακολούθηση μέχρι τη παραλαβή των εμπορευμάτων από το πελάτη.

 

  • FCL-full container load, full carload
  • LCL-less than container load, loose container load, less than carload, loose carload
  • FOT-Free on truck
  • LIFO-Liner in free out
  • ST-STOWED
  • THC INCLUDE-Terminal handling charges include