Η εταιρία GLOBUS CONTAINER είναι μια σύγχρονη εταιρία που δραστηριοποιείται στο τομέα της εμπορίας κοντέινερ  και συγκεκριμένα στην:

 • εμπορία ψυκτικών θαλάμων , ψυγείων κοντέινερ ( reefer containers)
 • μεσολάβηση στην πώληση πλοίων και αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς
 • εμπορία κατασκευών και μερών κατασκευών
 • εμπορία δεξαμενών ( tank container)
 • εμπορία προκατασκευασμένων κτιρίων

Η Διοίκηση της GLOBUS CONTAINER δεσμεύεται:

 • να τηρεί απαρέγκλιτα τις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της εταιρείας,
 • να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησης τους
 • να αναπτύσσει τεχνογνωσία σε νέα αντικείμενα ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες,
 • να παρακολουθεί και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει την πορεία της εταιρίας μέσω της θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων / δεικτών,
 • να τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της,
 • να βελτιώνει την τεχνική και λειτουργική εκπαίδευση του προσωπικού Οι στόχοι της εταιρίας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη συμμετοχή κάθε εργαζόμενου.

Oι συναλλαγές/παραγγελίες γίνονται με τους παρακάτω τρόπους:

 • Μέσω τηλεφώνου ( +30 2314 014025) ,μέσω τηλεομοιότυπου ( +30 2311 114025) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( sales@globuscontainer.com)
 • Προσφέρουμε εμπορεύματα μόνο σε stock με άμεση παράδοση ή παραλαβή από τον πελάτη, από τις αποθήκες μας στον Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη. Δυνατότητα ελέγχου/επιθεώρησης των εμπορευμάτων πριν την αγορά τους. Για τις αποθήκες εκτός Ελλάδος, επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Αποδεκτές γίνονται μόνο οι πληρωμές με τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμούς που διαθέτει η εταιρία μας.
 • Τα παραστατικά πωλήσεων εκδίδονται με 24% ΦΠΑ για τις συναλλαγές εντός Ελλάδος ( εκτός αν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης απαλλακτικού) και χωρίς ΦΠΑ για ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Oι στόχοι της εταιρείας είναι οι εξής:

 • ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών,
 • αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των έργων,
 • συνεχής βελτίωση των οικονομικών μεγεθών,
 • συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς.

 

Η εφαρμογή της πολιτικής:

 • Έχει γράψει την πολιτική της σε γλώσσα απόλυτα κατανοητή από όλο το προσωπικό της.
 • Ο γενικός διευθυντής δίνει με τις πράξεις του το παράδειγμα εφαρμογής της πολιτικής.
 • Ελέγχεται η τήρηση της πολιτικής κατά την διάρκεια των ετησίων εσωτερικών ελέγχων

 

Η ευθύνη της χάραξης της πολιτικής και ο διοικητικός έλεγχος για την πιστή εφαρμογή της ανήκει στις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας.