Χρειάζεστε βοήθεια για να μετακινήσετε τα εμπορευματοκιβώτια σας στον επιθυμητό προορισμό;

Η Εταιρία Globus Container  θα οργανώσει όλο το πακέτο της μεταφοράς σε όλο τον κόσμο. Εμείς θα σας δώσουμε την καλύτερη προσφορά με συνδυασμένες μεταφορές με διάφορους τρόπους μεταφοράς, όπως  φορτηγά,  πλοία και σιδηροδρομικές μεταφορές.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

 • Εναέρια
 • Θαλάσσια
 • Οδική
 • Συνδυαστική μεταφορά
 • Φορτωμένα Εμπορευματοκιβώτια
 • Επικίνδυνα φορτία

ΔΙΕΘΝΕΣ  LOGISTICS

 • Εναέρια, θαλάσσια, θαλάσσιες ,χερσαίες
 • Συνδυαστική μεταφορά
 • Πλήρη φορτία  και LTL
 • Επικίνδυνα φορτία

ΤΕΛΩΝΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Εκτελωνισμός
 • Υπολογισμός του κόστους και οι εκτιμήσεις των Εισαγωγών και Εξαγωγών
 • Λειτουργίες σε κάθε Ελεύθερη Ζώνη Εμπορίου σε όλη τη χώρα