ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ- ΤΑΜΕΙΑ

Εκδοτήριο που αποτελείται απο 2 χώρους με διαχωριστική εσωτερική πόρτα και παράθυρο. ΠΛΑΙΣΙΟ: Γαλβανιζέ μεταλλική κατασκευή ΜΟΝΩΣΗ: Η τοιχοποιία (πλαγιοκάλυψη και οροφή) κατασκευάζεται από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης   αποτελούμενα  από  δύο  ελαφρώς  διαμορφωμένα  ελάσματα  γαλβανισμένης  και  βαμμένης  λαμαρίνας.. Τα  πάνελ  είναι   χρώμα  λευκό . Παχος 40mm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 0,021W/mK.. Διαθέτει  πλήρη  ηλεκτρολογική  εγκατάσταση  (…