Εκδοτήριο που αποτελείται απο 2 χώρους με διαχωριστική εσωτερική πόρτα και παράθυρο.

ΠΛΑΙΣΙΟ:

Γαλβανιζέ μεταλλική κατασκευή

ΜΟΝΩΣΗ:

Η τοιχοποιία (πλαγιοκάλυψη και οροφή) κατασκευάζεται από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης   αποτελούμενα  από  δύο  ελαφρώς  διαμορφωμένα  ελάσματα  γαλβανισμένης  και  βαμμένης  λαμαρίνας.. Τα  πάνελ  είναι   χρώμα  λευκό .

Παχος 40mm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 0,021W/mK..

Διαθέτει  πλήρη  ηλεκτρολογική  εγκατάσταση  ( ηλεκτρολογικό  πίνακα  με αντιηλεκτροπληξιακή   προστασία   με   διακόπτες ,  πρίζες ,2 φωτιστικά σώματα.

Δάπεδο: Τοποθετείται    κόντρα    πλακέ    θαλάσσης    OSB    πάχους   20mm   και κάλυψη   της    επιφάνειας    με    υπόστρωμα    ελαστικό    και   laminate.

Κουφώματα: Αλουμινίου με διπλό τζάμι