Διάμετρος  13mm

Βάρος:περ.1kg
Διαστάσεις:73mmx100mmx 25mm

Αξεσουάργια:
L100,L101,

Το λουκέτο εισάγεται στην κατάλληλη θέση της κλειδαριάς και ασφαλίζει.

  • σκληρόμαύρολουκέτο από χάλυβα
  • καπάκι προστασίας απο τη βρωμιά πάνω απότην κλειδαρότρυπα
  • κρίκος που μπορεί να αφαιρεθείεντελώς
  • πιστοποιημένολουκέτουψηλήςασφαλείας(πρότυπο ΕΝ12320 /  4)απόMUL-T-Lockμε 3κλειδιά καικάρτα1 κλειδί.ANTI-Drill

Επίσης διατίθεται(κατόπιν ζήτησης):
διαμέτρου 10mm(πρότυπο ENV1627) Βάρος:περ.0,6kg Διαστάσεις:63mm x87 mm x22mm
διαμέτρου 16mm(πρότυπο EN12320) Βάρος:περ.1,5kgΔιαστάσεις:92mm x118 mm x32 mm