Αυτή η κατασκευή είναι κατάλληλη για  αποθήκευση υγρού φορτίου σε παλέτες. Κατάλληλο για όλους τους τύπους εμπορευματοκιβωτίων.

Το δάπεδο του εμπορευματοκιβωτίου έχει καλυφθεί με ειδικές λεκάνες ασφαλείας και πλέγμα. Σε περίπτωση διαρροής επικίνδυνου ή μη επικίνδυνου φορτίου, το εμπόρευμα θα αποδεσμεύεται μέσω του σωλήνα, ο οποίος βρίσκεται εκτός του εμπορευματοκιβωτίου.