Διαστάσεις: (σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο)

 

Aντοχή A B C D E F G H I J
10T 7500 2400 1000 300 11200 2000 2100 1000 800 1800

Η δομή του πλέγματος  τις ράμπας  ενισχύει την αντιολισθητική ικανότητα και παρέχει στα  περονοφόρα την καλύτερη δυνατότητα φόρτωσης και την ομαλή λειτουργία τους. Η σταθερή ράμπα μπορεί να έχει την μέγιστη απόδοση ακόμα και στη βροχή ή το χιόνι. Το ύψος της ράμπας μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το βάρος του οχήματος, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί και από διαφορετικά οχήματα