Προσθήκη συρόμενων πορτών 3,00m x 2,80m ( MxY)με οδηγό και ενισχυμένη οροφή σε 45’HCPW container