Μικρό κοντέινερ εκφόρτωσης – χρησιμοποιείται για τη μεταφορά  δομικών υλικών, απορρίμμάτων, κλπ.

Χωρητικότητα: 1 m3
Διαστάσεις: (Μ x Π x Υ ) 130 mm x 100 mm x 100 mm

FORKLIFT CONTAINER – χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και  μεταφορά  δομικών υλικών, απορρίμμάτων, κλπ.

Χωρητικότητα: 0,5 m3
Διαστάσεις: (Μ x Π x Υ ) 1,000 mm x 1,500 mm x 400 mm

LIFT DUMPER CONTAINERS – έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά των κατασκευαστικών και οικιακών αποβλήτων.

Χωρητικότητα: 5,5 m3
Διαστάσεις: (Μ x Π x Υ )  3,150 mm x 1,840 mm  x 1,256 mm
Χωρητικότητα: 7m3
Διαστάσεις: (Μ x Π x Υ )  3,620 mm x 1,840 mm  x 1,406 mm
Χωρητικότητα:10m3
Διαστάσεις: (Μ x Π x Υ )  4,000 mm x 1,720 mm  x 2,000 mm

TIPPER CONTAINERS-  χρησιμοποιείται για τα ρυμουλκούμενα.

Χωρητικότητα: STANDARD / DOMEX /  HARDOX  / 55m3
Διαστάσεις: (Μ x Π x Υ ) 10,200 mm x 2,300 mm  x 2,100 mm

Χωρητικότητα: STANDARD / DOMEX /  HARDOX  / 65m3
Διαστάσεις: (Μ x Π x Υ ) 13,600 mm x 2,300 mm  x 2,100 mm