ΣΤΑΘΕΡΗ ΡΑΜΠΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Διαστάσεις: (σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο)   Aντοχή A B C D E F G H I J 10T 7500 2400 1000 300 11200 2000 2100 1000 800 1800 Η δομή του πλέγματος  τις ράμπας  ενισχύει την αντιολισθητική ικανότητα και παρέχει στα  περονοφόρα την καλύτερη δυνατότητα φόρτωσης και την ομαλή λειτουργία τους. Η σταθερή ράμπα μπορεί…